ClickCease

Политика за поверителност

1. Въведение

Съдържанието в Настоящата политика описва каква лична информация събираме от Вас и как обработваме Вашата лична информация. Тази политика е подготвена съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни, който се прилага след 25.05.2018 г. (GDPR) и който, заедно със Закона за защита на личните данни, осигурява засилена защита на личните данни. Основни принципи на новата нормативна уредба са отчетността и прозрачността пред Вас за обработването на личните Ви данни.

2. Данни за администратора на лични данни

РОУД ХЕЛП ЕООД ЕООД, EИК 206435157, със седалище и адрес в БЪЛГАРИЯ, с. Ветрино, Странджа, 5 е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (EС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Данните за контакт РОУД ХЕЛП ЕООД ЕООД са тел: +359 879 329 666, e-mail: [email protected]. По закон дружеството не е задължено да има длъжностно лице по защита на личните данни, затова запитванията относно личните данни следва да бъдат отправяни на посочените телефони и е-мейл адрес за връзка.

3. Цел на събиране на лични данни

РОУД ХЕЛП ЕООД ЕООД събира лични данни от своите клиенти, необходими за реализиране на дейността на компанията по оказване на пътна помощ.

4. Какви лични данни събираме

Хората, ползващи пътна помощ чрез нашия сайт, сами определят и дават съгласие, какви данни да бъдат ползвани.
  • Име и фамилия
  • Телефон
  • Е-мейл
  • Местоположение

5. Правата на Лицата относно Личните им данни

Имате право:
  • да поискате копие от личните си данни
  • да проверите точността на съхраняваните лични данни за вас
  • да коригирате или допълните личните си данни
  • да поискате личната ви информация да бъде изтрита
  • да бъдат уведомени за нарушение на сигурността на личните им данни
Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда – Ако смятате, че са нарушени Ваши права, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или да се обърнете към съда Ще обработим заявката Ви относно Лични данни в рамките на 30 дни от датата на получаване на вашата заявка. Заявките ви за изтриване на лични данни ще изпълним в срок от 30 дни, освен ако законодателството на ЕС или българското законодателство не изисква допълнително съхранение.

6. Срок на съхранение на Лични данни

Личните ви данни се съхраняват в срок от 30 до 60 дни. Чрез тях ние се свързваме с Вас, за да ви окажем пътна помощ.

7. Непълнолетни лица

Нашите услуги се използва само от лица над 18-годишна възраст, не събираме лични данни на лица под 18-годишна възраст. Ако получим информация, че сме събрали лични данни на лице под 18-годишна възраст, ние ще ги изтрием, освен ако не сме законово задължени да съхраняваме такива данни.

8. Промени на Политиката за защита на личните данни

Условията в нашата Политика за защита на лични данни могат да се променят периодично. Всички промени ще бъдат публикувани в уебсайта ни www.road-help.com

9. За Връзка с Нас

За възникнали Въпроси и искания относно нашата политика за защита на лични данни, Ако искате да получите достъп, да изтриете или да поправите личната си информация, моля свържете се с нас: е-мейл адрес: [email protected] РОУД ХЕЛП ЕООД ЕООД БЪЛГАРИЯ, с. Ветрино, Странджа, 5

Обади се